O nowych obszarach działalności Węglokoksu, w tym o możliwościach zgazowania węgla, rozmawiali przedstawiciele Grupy Kapitałowej – Tomasz Heryszek, wiceprezes Zarządu ds. handlowych w Węglokoksie S.A. oraz Jarosław Jędrysek, wiceprezes zarządu ds. finansowych z przedstawicielami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla na czele z jego dyrektorem Aleksandrem Sobolewskim.

– W ramach Grupy Kapitałowej zamierzamy stworzyć dział badań i rozwoju, który będzie miał na celu szukanie nowych – często innowacyjnych – rozwiązań, technologii i obszarów istotnych dla działalności Grupy. Podczas spotkania wyraziliśmy chęć podjęcia współpracy z ICHPW – tłumaczy Tomasz Heryszek, wiceprezes Zarządu ds. handlowych w Węglokoksie S.A.

Współpraca z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla rozważana jest w dwóch obszarach. Pierwszym jest zgazowanie węgla i temu poświęcone są spotkania robocze oraz analizy ekonomiczne. Drugim projektem jest budowa Zakładu Wytwarzania Paliw Syntetycznych i Energii, który pozwoli na wykorzystanie odpadów górniczych, przemysłowych oraz komunalnych do produkcji energii. Trwają prace zespołu zadaniowego nad wyborem optymalnych technologii.


Na zdjęciu:
Marek Gralec – Wiceprezes ds. Rozwoju w Węglokoksie Energia, Aleksander Sobolewski – Dyrektor w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, Tomasz Heryszek – Wiceprezes ds. Handlowych w Węglokoksie S.A.

media